søndag den 21. august 2011

dada II/ eksistensforankrelse

vi er
ja vi er
er det vi er
ja du og jeg
vi er
både og
er vi
og det godt vi er
for du sir ja dada
du og her
ja sir du
te dada og mer
så vi er
det du sir
vi er
du og vi
og jeg dada
det bar dada

Ingen kommentarer: