lørdag den 2. juli 2011

Alpha XVII/Og somme tider tror jeg at din voldsomme analyse af dig selv udelader noget

Du erklærer dig smertefri
fremlægger for mine fingre
en invers fuldkommenhed
linjer af hel og ubrudt hud
men på dine ben hendes røde farve
fra en sprukken intimitet
du ikke vil tørre op

Ingen kommentarer: